Quy định về hình thức thanh toán Khách hàng sử dụng sản phẩm của web site được thanh toán dưới 03 hình thức: thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng hoặc chuyển khoản.

 - Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng

- Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận hàng.

- Chuyển khoản.