Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT 154 0962.695.829 154 Đề Nắm, TT Cầu Gỗ, Yên Thế, Bắc Giang
QT HOÀNG ANH 0962.695.829 Đồng Quán, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang
QT TRƯỜNG SINH 0988.074.281 160 Phố Cả Tọng, TT Cầu Giỗ, Yên Thế, Bắc Giang