Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT 209 0969.754.066 Cổng Bệnh viện Đa Khoa Lục Nam, Bắc Giang
QT ĐỖ THỊ LAN 01659.007.678 Đồng Phú, Lục Nam, Bắc Giang
QT THANH HUYỀN 0963.912.848 Cổng BV Lục Nam, TT Đồi Ngô, Bắc Giang
QT TOÀN THƯỞNG 01694.449.189 Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang
QT VŨ THỊ DUNG 0988.223.669 TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang