Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT 753 01634.992.813 Thôn 4, Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang
QT ANH NGHỊ 0947.187.959 Phố Bằng, Chợ Bằng, Lạng Giang, Bắc Giang
QT CHỊ AN 0240.3881.223 TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang
QT CHỊ SÂM 01634.978.282 TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang
QT HIÊN LÝ 0973.806.057 Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang
QT HỒNG OANH 01675.478.410 Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang
QT HƯƠNG HIỀN 01692834906 Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
QT SỐ 269 01679.197.728 Thôn Đông, Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang
QT THANH HUYỀN 0972.294.706 Núi Thượng, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
QT TT LẠNG GIANG 0973.151.768 29 đường Cầu Trạm, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang