Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT 39 0983.663.686 225 Đại Huề, TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn
QT 44 0988.265.981 138 đường Xương Giang, Tân Hòa, Hữu Lũng, Lạng Sơn
QT 88 01696.866.255 Chi Ma, Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn
QT NHƯ THẾ 0987.967.055 Thôn Tòng Chu 2, xã Hoàng Văn Thụ, Bình Gia, Lạng Sơn 0987.967.055
QT TÔ THỊ THÙY 01653.139.836 Khu Chính, TT Đồng Mỏ, H. Chi Lăng
QT TRẦN THỊ NGOAN 0976.470.385 Ngã tư Tô Hiệu, TT Bình Gia, H. Bình Gia, Lạng Sơn