Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT DIỆU LAN 01684608870 Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Hưng Yên
QT MINH NGỌC 0985.016.665 Quán Thanh, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên
QT THÙY TRÂM 0985016665 Thôn Quán Trạch, Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên
QUẦY THUỐC THÙY CHI 0982.466.236 Chợ Châu, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên