Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
NT ĐỨC ANH 736 Lý Bôn, TP Thái Bình
NT KIM PHƯỢNG 0975.362.838 55 Minh Khai, TP Thái Bình
NT SƠN MAI 0979.585.389 Số 1, Doãn Khê, Phúc Khánh, Thái Bình