Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT PHẠM THỊ THU 0982.555.900 Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình
QT TÂN DƯỢC 0979.213.743 Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình