Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT VINH DIỆP 01669.773.091 Chợ Bặt, Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
QTTT KIẾN XƯƠNG 0912.424.965 Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình