Tên đại lý Điện thoại Địa chỉ
QT BV NAM TIỀN HẢI 0912.424.965 Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
QT HIỀN MINH 0169.8777.989 Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình